Oficiální stránky TSČ oblastí Šumperska -  Jesenicka, Přerovska a Prostějovska

.          Odpovídá předseda KR KOL Olomouckého kraje Antonín Kaláb, redakční rada: předsedové uvedených oblastí

AKTUALITY roku 2011

Datum vzniku

Typ dokumentu

Text aktuality, případně jeho začátek (má-li pokračování v odkazu

Odkaz na dokumenty a jiné

20.11.2011

PDF

Jak je funkční spolupráce a vzájemná informovanost  v propagaci  a provozování střeleckého sportu mezi organizacemi AVZO a ČSS na území Olomouckého kraje?

    

  V roce 2010 uzavřel Olomoucký kraj zastoupený zástupcem hejtmana Mgr. Rašťákem se Všesportovním kolegiem OL kraje  MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI jako výraz svobodné vůle prohlubovat a zlepšovat vzájemný vztah. Jedním z řady oslovených  organizací to byl  Český střelecký svaz  zastoupený Ing. Johnem, předsedou a Krajský orgán AVZO TSČ ČR Olomouc, zastupoval Mgr. Stanislav Leinweber. Osm článků preambule v šestnácti bodech zdůraznilo nutnost zvýšení účinnosti spolupráce sportovních akcí regionálního charakteru.

 

   Předseda AVZO TSČ ČR Olomouc v přiloženém rozboru hodnotí, jak a  proč se v roce 2011 NESETKAL S POCHOPENÍM  JEHO POKUS NAVÁZAT V KRAJI VZÁJEMNOU INFORMOVANOST A SPOLUPRÁCI MEZI AVZEM A ČESKÝM STŘELECKÝM SVAZEM NA ÚZEMÍ OLOMOUCKA. Čtěte dokument  otevřený v odkazu

Odkaz

(okno)

2.9.2011

PDF

Pan Jaromír Remža - předseda Rady dětí a mládeže AVZO TSČ ČR nám posílá pozvánku pro účast na 20. ročník Sportovně turistické olympiády a 8 ročník soutěže AZIMUT.  Soutěží dospělí i děti ve dvoučlenných hlídkách podle věkových kategorií v 17 disciplínách ze znalosti turistiky, přírody, topografie, střelby i hodu granátem. Přečtěte si vpravo odkaz  na pozvánku i propozice

Odkaz

(okno)

14.6.2011

PDF

Předseda KRKOL Olomoucka Antonín Kaláb napsal otevřený dopis předsedovi Krajské organizace Českého střeleckého svazu  Olomoucka panu Johnovi

Odkaz

(okno)

21.3.2011

PDF

Krajské kolegium Olomoucka řešilo vypořádání majetku AVZO v Tovačově. Způsob řešení není nic jednoduchého. Podívejte se, jak postupuje řešení v poslední fázi a jaký je názor právníka AVZO TSČ ČR. Je to poučné pro eventuální případy i v ostatních ZO našeho kraje

Odkaz 

(okno)