Oficiální stránky TSČ oblastí Šumperska -  Jesenicka, Přerovska a Prostějovska

.          Odpovídá předseda KR KOL Olomouckého kraje Antonín Kaláb, redakční rada: předsedové uvedených oblastí

AKTUALITY roku 2012

Datum vzniku

Typ dokumentu

Text aktuality, případně jeho začátek (má-li pokračování v odkazu

Odkaz na dokumenty a jiné

31.7.2012

Odkaz www AVZO ČR

 

 

 

 

PDF

ZNÁTE DOKUMENT  „ODBORNOSTI  AVZO TSČ ČR „ podle krajů ?“ Byl letos zveřejněn na serveru AVZO ČR v článcích pod číslem 673 jako dokument v MS Wordu.  To, že je zveřejněn v MS OFFICE dokumentu může přinést mnohým problémy v jejich četbě. Ne každý se s tím vzhledem ke kompatibilitě verzí kancelářského balíku dokáží vypořádat. Je to škoda, protože něco takového již dlouho nikdo neudělal  nyní zásluhou práce místopředsedy I. Michny to můžeme mít na svých počítačích. Proto redakce zprostředkuje našim čtenářům  z Olomoucka přístup dvojím způsobem: za prvé odkazem na celostátní AVZO ČR  (dokument Word vstoupíte do článků, kde si vyberete skupinu INFORMACE REPUBLIKOVÉHO KOLEGIA A VÝBORU) a za  druhé zde  tentýž dokument přeložený do PDF tak, jak je u nás zvykem a na který (i vzhledem k rychlejšímu zobrazení) dosáhne každý, i ten, kde nemá finance na zakoupení kancelářského balíku (PDF prohlížeč je zadarmo a my „Olomóčáci“ penězi oplýváme snad nejméně v republice že ?)

Odkaz na AVZO ČR

( Word v okně)

 

 

 

 

Odkaz

(PDF v okně)

14.6.2012

PDF

PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 16 300/2010-51.  Tento dokument stanoví způsob získávání dotací  pro neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží -  tedy i pro AVZO. Plné znění dokumentu i s přílohami nám posílají oba místopředsedové AVZO a my je tímto způsobem zveřejňujeme (redakce stránek, včetně předsedy KRKOL)

Odkaz

(okno)

13.6.2012

PDF

Kopie zprávy poslané na Republikový výbor AVZO TSČ ČR  o stavu v základních organizacích  AVZO kraje Olomoucka. Posílá předseda KRKOL Olomoucka A. Kaláb

Odkaz

(okno)

7.6.2012

PDF

Zpráva o úmrtí člena AVZO  podává Antonín Kaláb, předseda KRKOL AVZO Olomouckého kraje na základě zprávy od Jaroslavy Magyaricsové a Miroslava Woše

Odkaz

(okno)

29.2.2012

PDF

Předseda KRKOL Olomoucka A. Kaláb  se obrací na ZO AVZO  v kraji Olomouc ve věci plnění  odvodů členských příspěvků i ostatních povinností.. Jmenuje také některé ZO  - najdete tam i sebe ?

Odkaz

(okno)