Oficiální stránky TSČ oblastí Šumperska -  Jesenicka, Přerovska a Prostějovska

.          Odpovídá předseda KR KOL Olomouckého kraje Antonín Kaláb, redakční rada: předsedové uvedených oblastí

AKTUALITY roku 2013

Datum vzniku

Typ dokumentu

Text aktuality, případně jeho začátek (má-li pokračování v odkazu

Odkaz na dokumenty a jiné

12.1.2013

Technické oznámení

NĚCO O AKTUALITÁCH OD ROKU 2013: v zájmu usnadnění obsluhy těchto stránek aktualit  vzhledem k jednotlivým rokům, ujednotili jsme obsluhu vstupů a výstupů následovně:

¨               odkazy na starší aktuality zůstávají i nadále s tím, že zásadně budou spouštěny v samostatných oknech

¨               takže návraty  zpět je možno uskutečnit vypnutím naskočeného okna

UVODEM

(v okně)

8.3.2013

Výzva moravákům

Antonín KALÁB - předseda Krajského kolegia Olomoucka vyzývá ostatní moravské kraje k soutěži. V čem a jak? To se dozvíte otevřením odkazu na dokument….

VÝZVA

(PDF v okně)